Новини
Обсъждат промените при подрастващите следващата седмица
September 04, 2020

Във връзка със спешната необходимост да се приемат промени в Правилата и системата за ДП за подрастващи Управителният съвет на БФБаскетбол ще проведе ново видео заседание на 10 септември. Онлайн конференцията ще започне в 11 часа.
 
Тя ще протече при следния дневен ред:
 
1.Приемане на промени в Правила за ДП за подрастващи;
2.Обсъждане на ДП на А гр. жени;
3.Разни.
 
УС ще заседава още веднъж през септември – на 28-и, като на това заседание ще бъдат разгледани и утвърдени работни документи за Общото събрание на централата на 29 септември в зала „Триадица“.

©2020 | Правила за ползване | Реклама | Контакт