Задължителни инструкции към домакини и участващи в първенствата за подрастващи

July 14, 2020 | БФБ

Във връзка с решение на Управителния съвет от 25 юни, БФБаскетбол изготви задължителни инструкции към домакини и участващи в първенствата за подрастващи.
 
Те засягат всички участващите отбори, длъжностни лица и клуба/клубовете домакин на среща или финален турнир от Държавното първенство по баскетбол за подрастващи през юли и август, 2020 година, и са във връзка с мерките срещу коронавируса COVID-19.
Приложените инструкции са съгласно последните антиепидемични заповеди на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и министъра на младежта и спорта Красен Кралев.
 
Заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев
 
Заповед на министъра на младежта и спорта Красен Кралев

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ КЪМ УЧАСТВАЩИТЕ ОТБОРИ, ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА И КЛУБЪТ (КЛУБОВЕТЕ) ДОМАКИН НА СРЕЩА ИЛИ ФИНАЛЕН ТУРНИР ОТ ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО БАСКЕТБОЛ ЗА ПОДРАСТВАЩИ ПРЕЗ ЮЛИ И АВГУСТ 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ СРЕЩУ КОВИД -19
 
1. Всеки клуб домакин на среща или турнир от ДП за подрастващи трябва да определи Отговорник по контрола за спазването на противоепидемичните мерки за съответното състезание, като изпрати на БФ Баскетбол (на вниманието на Христо Христов hristov@basketball.bg) името и контактите на лицето най-късно 2 дни преди началото на състезанието; Отговорникът по контрола за спазването на противоепидемичните мерки е длъжен да следи заедно с Дежурния представител на БФ Баскетбол за спазването на всички посочени по-долу мерки и отговаря от името на БК домакин за изпълнението на описаните в 5.1 и 5.2 мерки.
 
2. Отговорникът по контрола за спазването на противоепидемичните мерки на състезанието  осъществява контакт с компетентни представители на хотела (хотелите), където ще бъдат настанени отборите, и ресторанта (ресторантите), където ще се хранят отборите, с цел да се установят подходящи противоепидемични мерки за участниците и във времето, когато са извън баскетболната зала.
 
3. Всеки клуб домакин информира в писмен вид съответната Регионална  здравна инспекция, че в населеното място ще се проведе състезанието в определените за това дати;
 
4. Старши треньорът на всеки отбор ежедневно следи за състоянието на всеки състезател и евентуалното наличие на грипоподобни симптоми - настинка, хрема, кихане, болки гърлото, лека кашлица и повишена телесна температура. Болните състезатели се изолират незабавно в отделна стая;
 
5. Съгласно заповедите на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и министъра на младежта и спорта Красен Кралев следните мерки са задължителни при провеждането на състезания по баскетбол:
 
•             Лица със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки гърлото, лека кашлица и повишена телесна температура не се допускат в залата;
 
•             Задължително е поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) за служителите, персонала, треньорите и длъжностните лица в залата;
 
•             Допуска се само участващите в конкретната среща състезатели и баскетболни съдии да не поставят защитна маска по време на загрявката и официалната среща;
 
•          Всички състезания се провеждат без публика, като  залата се допускат само лицата, посочени в Приложение 1.
 
5.1. БК домакин носи отговорност за създаването на следната организация в залата:
 
а) поставяне на видни места във всички помещения настоящите указания;
 
б) провеждане на задължителен филтър на входа, като на всички влизащи в залата се измерва телесната температура и не се допускат лица с повишена температура;
 
в) създаване на организация при влизане в залата спортистите, треньорите и длъжностните лица да почистват ръцете си с дезинфектант за ръце, гел или сапун като същите да бъдат осигурени на входните врати;
 
г)  в съблекалните да се ограничи броят на спортистите, които могат да се намират едновременно в съблекалнята и да не се допуска струпване на хора;
 
д) спортистите използват само лични хавлиени кърпи;
 
е) максималната хигиена в съблекалните и залата да се осигурява чрез строги процедури за редовно почистване и дезинфекция (задължително преди и между мачовете), на всички контактни повърхности, които могат да се докоснат;
 
ж) служителите от персонала се защитават с маска за лице, шлем или преграда, както и с ръкавици;
 
з) провежда се инструктаж на служителите за следене проявата на симптоми от спортистите, треньорите и длъжностните лица и как да се справят с тях;
 
и) поставят се на видно място информационни табели, които информират спортистите, треньорите и длъжностните лица за задължението да се спазва физическа дистанция, винаги когато е възможно, и хигиена на ръцете при посещение на залата;
 
й) препоръчва се естествена вентилация на съоръжението;
 
к) не се допуска струпване на хора около и пред входовете извън залата;
 
л) съгласно решение на УС на БФ Баскетбол в залата не се допускат лица освен спортисти, треньори и длъжностни лица съгласно Приложение 1.
 
 
5.2. Персоналът на залата спазва следните противоепидемични мерки:
 
а) поддържа винаги безопасно разстояние от 1,5 метра между колеги и разстояние за спортистите съгласно спецификата на спорта;
 
б) кихане или кашляне се прави в лакътя, а не в дланта. Ако е в салфетка, тя веднага се изхвърля на обезопасено място;
 
в) мият ръцете си възможно най-често със сапун и вода. Ръцете винаги се мият след кашлица, кихане или издухване на носа, преди ядене и след посещение на тоалетната;
 
г) почистват контактните повърхности на използваните спортни уреди и пособия с наличните дезинфектанти;
 
д) тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час;
 
е) офис материали, мишки, клавиатури, които се ползват от персонала, се дезинфекцират периодично и задължително при смяна на служителите;
 
ж) служителите, които се чувстват болни и имат оплаквания като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица или повишаване на телесната температура, остават у дома;
 
з) служителите следва да се свързват с личните си лекари, когато симптомите се влошат (затруднено дишане, висока температура);
 
и) служителите трябва да си останат у дома, в случай, че в дома им има болен.
 
5.3. Спортистите, треньорите и длъжностните лица спазват следните противоепидемични мерки:
 
а) трябва да са запознати с хигиенните мерки и условията за тренировки в залата;
 
б) лица със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки гърлото, лека кашлица и повишена телесна температура не се допускат в залата;
 
в) следват указанията на служителите;
 
г) извършват дезинфекция на ръцете си при пристигане в залата;
 
д) задължително носят собствена кърпа, която използват в залата;
 
е) изхвърлят собствения си боклук или отпадъци в поставените подходящи кошчета за целта;
 
ж) тренират с чисти спортни обувки, предназначени само за залата;
 
з) БК участник в ДП представя на дежурния представител преди първата среща от ДП за всеки състезател, включен в тимовия лист декларация от родител (за състезатели ненавършили 18 г.) или декларация от състезател, навършил 18 г. (приложения 2 и 3);
 
и) БК участник в ДП представя на дежурния представител всеки ден от състезанието преди първата среща на отбора за съответния ден декларация от треньора/водача на отбора (приложение 4).
 
6. При съмнение за наличие на заразено лице с коронавирус КОВИД-19, то се отвежда за допълнителни изследвания и диагностициране в препоръчано от здравните власти лечебно заведение в населеното място. Лечебното заведение се уточнява от Отговорника по контрола за спазването на противоепидемичните мерки преди провеждането на състезанието с представители на Районната здравна инспекция.
 
7.  При установен случай на заразен с коронавирус КОВИД-19  участник в ДП се извършва лабораторно изследване на всички контактни с него лица съгласно указанията на здравните власти.
 
В този случай се следват стриктно указанията на здравните власти и ако по тяхна  преценка целият отбор/ отбори трябва да бъдат поставени под карантина, то съответният отбор спира незабавно участието си в ДП.
 
В случай, че съгласно указанията на здравните власти се наложи прекратяване на съответното ДП преди приключването му, УС на БФБаскетбол ще вземе решение дали да се обяви крайно класиране съобразно етапа, в който ДП е прекратено.
 
Приложение 1
 
СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ИМАЩИ ПРАВО НА ДОСТЪП ДО СРЕЩИ НА ОТБОРИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ДП ЗА ПОДРАСТВАЩИ ПРЕЗ ЮЛИ И АВГУСТ 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ НА УС НА БФБ ЗА „ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИТЕ БЕЗ ПУБЛИКА” С ОГЛЕД НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОВИД -19
 
1.Представителен отбор на гостуващия БК (включени в тимовия лист) - до 18 човека;
 
2. Представителен отбор на БК домакин (включени в тимовия лист) - до 18 човека;
 
3. Длъжностни лица по назначение: - Назначените дежурен представител на БФБ и съдии за срещата - Назначените секретари, статистици и информатор на срещата - Дежурния лекар за срещата - Видео оператор на БК домакин
 
4. Ръководителите и служителите на БФБ и членовете на УС на БФБ;
5. Обслужващ персонал в залата (за почистване на терена, залата и техническа поддръжка) - до 2 човека;
 
6. Акредитирани журналисти от спортни медии, които редовно отразяват баскетбола за подрастващи. Акредитирането се извършва преди състезанието от БФ Баскетбол с искане до elena@basketball.bg.
 
БФ Баскетбол информира Дежурния представител за имената на акредитираните журналисти за съответното състезание. Ако се установи злоупотреба с акредитация на спортен журналист или съответната медия реално не отразява състезанието, за което е получена акредитацията, то акредитацията незабавно се отнема.
 
Двата участващи БК предоставят съответния тимов лист за контрол от Дежурния представител на БФБ най-късно до 1 час преди срещата. БК домакин предоставя и списък с имената на видео оператора, дежурния лекар и обслужващия персонал съгласно 
Т. 5.
 
Самоличността на лицата се удостоверява с лична карта или със съответната състезателна, треньорска или журналистическа карта със снимка.
 
*Забележка – по време на срещата в залата могат да присъстват само посочените лица в тимовите листа на двата участващи отбора и длъжностните лица, които обслужват конкретната среща. Участници, включени в списъка за други срещи от същото състезание, нямат право да присъстват в залата по време на срещи, в които техните БК не участват. Забраната важи и за длъжностните лица, назначени за други срещи.Шесто място за Шампион 2006 при юношите
Хубава победа за Шампион 2006 срещу Левски, ще спори за петото място
Обновиха задължителните инструкции към домакини и участващи в първенствата за подрастващи
Юношите ще играят за 5/8 място на финалите
Шампион 2006 с първа победа на финалите за юноши
Кадетите на зона в Благоевград за класиране на финали
БУБА победи Шампион 2006 на старта на финалите при юношите
Седмицата започва с финалите за юноши във Варна
Шампион 2006 с бронза след драма срещу Берое
Шампион 2006 ще спори за бронза на финалите за девойки
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >>  


©2020 | Правила за ползване | Реклама | Контакт